Functieomschrijving

(1/2 Tijds) Dienstverantwoordelijke « Logistiek en Vergadering » en (1/2 Tijds) gelast met opdrachten van administratieve vereenvoudinging - Bestuurssecretaris - Universitair diploma van de 2de cyclus (Licenciaat of Master) - Vervangingscontract - voltijds - (H – V - X)

Bedrijfsdetails

Het Gemeentebestuur van Sint-Gillis is op zoek naar een dienstverantwoordelijke “Logistiek en Vergadering”, en gelast met opdrachten van administratieve vereenvoudiging.

Ons Brussels lokaal bestuur beschikt over alle profieltypes van werknemers verdeeld in verschillende diensten.

Ons Bestuur wenst het beheer van zijn personeel te optimaliseren zowel in het perspectief voor evolutie van de loopbanen als het verbeteren van de diensten bewezen aan de bevolking.

Het bestuur werkt huidig aan zijn modernisatie en wenst in deze optiek proactieve agenten aan te werven open tot de verandering.

Functie

U bent de dienstverantwoordelijke « Logistiek en Vergaderingen » en verzekert eveneens (halftijds) de opdrachten van administratieve vereenvoudiging.

In hoedanigheid van Dienstverantwoordelijke « Logistiek en Vergaderingen:

 • Organiseert u het werk van de dienst en zorgt voor het beheer en de opvolging van de gemeentelijke beslissingsorganen (College en Raad).
 • Analyseert en actualiseert u de bestaande procedures op het gebied van het beheer en de opvolging van de zittingen van de vergaderingen.
 • Ontwikkelt u een controleprocedure van de dossiers opgemaakt in het kader van de zittingen van de gemeentelijke beslissingsorganen (namelijk de naleving van de taalwetten) en de toezending naar de Gewestelijke Overheid (indien het geval);
 • Organiseert u de uitnodigingen van de zittingen van de gemeentelijke beslissingsorganen;
 • Bent u de referentie voor de Directeurs van de departementen betreffende de organisatie en beheer van de zittingen van het College van Burgemeester en Schepenen of van de Gemeenteraad;

In hoedanigheid van ploegverantwoordelijke neemt u het management ten laste en het beheer van de Human Ressources;

 • U organiseert en verdeelt het werk tussen uw medewerkers in functie van hun bevoegdheden;
 • U evalueert ieder lid van uw ploeg op basis van zijn/haar functiebeschrijving ;
 • U werkt met het RH Departement bij de inrichting van vormingen gericht naar de behoeften van uw medewerkers;
 • U evalueert de globale prestaties van uw dienst;

In het kader van de administratieve vereenvoudiging:

 • U werkt nauw met de Coördinatie van de administratieve vereenvoudiging ;
 • U neemt eveneens deel aan de werken van de iWG Administratieve Vereenvoudiging en numérieke overmaking.
 • Samen met de Coördinatrice van de administratieve vereenvoudiging bent u gelast het driejaarlijks plan van de administratieve vereenvoudiging tot een goed einde te brengen.
 • U bevordert de projecten van de administratieve vereenvoudiging te midden van het Gemeentebestuur en in overeenstemming met de politiek van de vereenvoudiging ontwikkeld door het Gewest;
 • U stelt voorstellen op van wijziging van reglementaire teksten nodig aan de inrichting van de administratieve vereenvoudiging ( reglement van de taksen, elektronische facturatie en bijhouden van de gegevens);
 • U stelt nota’s en berichten op over de projecten van de administratieve vereenvoudiging en hun juridische en organisatorische gevolgen;
 • U stelt modellen en typedocumenten op (briefwisseling, formulieren…)
 • U evalueert de tevredenheid van de burger in verband met de optimalisatie van de werkprocedures;
 • U maakt eveneens deel van de WG Beveiliging van de gegevens van het Gemeentebestuur;
 • In dit kader werkt u mee aan het opstellen en uitbreiden van een politiek van beveiliging van de interne gegevens met de voorzorg de arbeidprocedures niet te verzwaren;
 • U helpt regelmatig bij het evalueren en het bijhouden van het uitvoeren en het toepassen van de reglementering in voege;
 • U maakt het personeel gevoelig en vormt het tot het goede gebruik van de regels en tuigen gebonden aan de veiligheid van de informatie(richtlijnen) en aan de beveiliging van de gegevens;

Profiel

Vereist diploma

 • Master in Rechten of in openbare Bestuur (of gelijkgesteld)

Gedragsvaardigheden en nodige technieken van de functie

 • Grondige kennis van de Nieuwe Gemeentewet;
 • Kennis van de functionering van de gewestelijke openbare besturen, de taalwetten in het kader van de organisatie van vergaderingen, van de ordonnantie over het administratief toezicht over de akten van de lokale overheden;
 • Kennis van het reglementair en normatief kader over de beveiliging van het privéleven, het gebruik van de gegevens met een persoonlijk karakter, de veiligheid van de informatie ;
 • Op een bewuste wijze de regels en procedures gebruiken van de functie;
 • Uitstekende bekwaamheid voor opstellen;
 • Goede bevoegdheid in management;
 • Kennis van de organisatie van de Brusselse gemeentebesturen en hun functionering;
 • U beschikt over een grote zin voor communicatie zowel schriftelijk als mondeling en bent in staat de manier ervan te vulgariseren bij uw collega’s;
 • U bent in staat een strategische visie op lange termijn te ontwikkelen;
 • U bent dynamisch en proactief, u bent open tot de verandering en flexibel, u bent in staat beslissingen te nemen en op een gestructureerde en stipte manier te werken, zowel autonoom als in ploeg;
 • U bent gericht naar de doeleinden, met een initiatiegeest en stressbestendig.

Taalkennis

 • Goede kennis van het Frans en van het Nederlands. Het SELOR brevet is een troef.

Aanbod

 • Een vervangingscontract - voltijds
 • Een wedde op baremaschaal A1 35.968,86 € ( bruto geïndexeerd zonder anciënniteit
 • Een eindejaarspremie.
 • De terugbetaling aan 100 % van de openbare vervoerskosten.
 • Een taalpremie in geval van slagen in het SELOR brevet;
 • Een vormingsplan
 • Een dynamisch werkmilieu.

Einddatum: 31 oktober 2018.

 • Online op:vr 5 oktober 2018
 • Solliciteer voor:wo 31 oktober 2018
 • Locatie: Gemeentebestuur Sint-Gillis

Administration Communale de Saint-Gilles

Place Maurice Van Meenen 39
1060 Saint-Gilles
België

Even geduld, uw aanvraag wordt verwerkt
Mail naar uw vrienden
Mail(s) succesvol verstuurd
Er is een fout opgetreden, gelieve contact op te nemen met uw systeem administrator
[sluiten]